PROVOZNÍ ŘÁD


Školní jídelna je součástí Základní a mateřské školy, Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace.

Provozní řád školní jídelny vydává ředitel školy.

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Skládá ze dvou místností:

-velká jídelna určena pro výdej stravy žáků ZŠ.

-malá jídelna určena pro výdej stravy cizím strávníkům.

Jídelna určená pro cizí strávníky je oddělená od hlavní jídelny a tím nedochází k narušování volného průběhu výdeje stravy žákům ZŠ.

Pro cizí strávníky se obědy vydávají od 11.00 do 11.30 hod.

Organizace výdeje stravy žákům je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd od 11.40 do 13.00 hod.

Pedagogický dozor v jídelně zajišťuje vedení školy. ( viz. rozpis )

Jídelní lístek na týden dopředu mají strávníci k dispozici v jídelně. Sestavuje ho kolektiv ŠJ

Obědy se vydávají u výdejního okna z kuchyně.

Použité nádobí se odkládá u pultu odděleném od výdeje.

Za čistotu jídelny po skončení výdeje odpovídá pracovnice úklidu při ZŠ.

Polední přestávka vedoucí stravování je od 12.30 do 13.00 hod. V této době není přítomna v kanceláři.

Veškeré připomínky a stížnosti na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní jídelny nebo přímo s ředitelem školy.