AKTUALITY

Stravné MŠ na školní rok 2023/2024

Stravné ZŠ na školní rok 2023/2024

Podmínkou docházky dětí do mateřské školy je odběr celodenní stravy.


SVAČINKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Vážení rodiče,

Naše školní jídelna nabízí možnost odběru dopoledních i odpoledních svačinek. Svačinky

jsou velmi pestré obsahují čerstvé pečivo, různé druhy pomazánek také připravujeme kaše

(jáhlová, pohanková, rýžová, z ovesných vloček) doplněné čerstvou zeleninou a ovocem.

Pitný režim je zajištěn na chodbách formou ovocných čajů.

Podmínka k odběru svačinek nebo jakéhokoliv jídla (oběd ) je nutná úhrada na účet školy

(č.ú. 211 550 301 / 0600). Variabilní symbol svačinek 180 000. Cena jedné svačinky je 25,-Kč.

Svačinky se přihlašují a odhlašují u třídního učitele, ukončení odběru je možné na konci měsíce.

Pokud dítě onemocní, svačinky jsou odhlášeny automaticky po nahlášení nepřítomnosti dítěte

rodičem.

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů


VÝDEJ STRAVY Z OKÉNKA:

11.00 – 11.30 hodin

JÍDLONOSIČE:

Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle § 26 zákona nedoporučujeme

také používat hliníkové jídlonosiče, č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna

zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnilo potraviny nebo pokrm.

GARANCE STRAVY :

STRAVA JE URČENA PRO OKAMŽITOU SPOTŘEBU !!!

Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Vedoucí ŠJ