ROZVRHY

2022/2023

1.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí ČJ TV PRV VV
Úterý ČJ M ČJ
Středa PRV ČJ ČJ M
Čtvrtek TV ČJ M ČJ
Pátek ČJ HV M ČJ

2.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí M ČJ ČJ ČJ
Úterý TV VV ČJ M
Středa ČJ M PRV HV ČJ
Čtvrtek ČJ M ČJ
Pátek M ČJ TV PRV ČJ

3.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí AJ M ČJ ČJ PRV
Úterý M VV ČJ PRV
Středa ČJ ČJ M AJ
Čtvrtek ČJ PRV AJ M ČJ
Pátek Plav. Plav. ČJ M HV

4.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí TV ČJ M AJ VV
Úterý ČJ M AJ ČJ HV IKT
Středa ČJ ČJ M TV
Čtvrtek M ČJ AJ VL IKT
Pátek ČJ M AJ VV

5.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí ČJ VV AJ M VV
Úterý AJ ČJ M VL ČJ
Středa M ČJ TV
Čtvrtek AJ M ČJ HV ČJ VL
Pátek M ČJ TV AJ