ROZVRHY

1.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí ČJ M PRV HV
Úterý ČJ M ČJ
Středa ČJ VV TV ČJ
Čtvrtek ČJ M ČJ ČJ
Pátek ČJ M TV PRV

2.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí M ČJ HV ČJ VV
Úterý M ČJ PRV ČJ
Středa ČJ M PRV ČJ
Čtvrtek ČJ ČJ M
Pátek TV TV ČJ M ČJ

3.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí PRV ČJ M ČJ
Úterý PRV ČJ AJ M VV
Středa M ČJ AJ TV ČJ
Čtvrtek ČJ M PRV HV
Pátek ČJ TV M ČJ AJ

4.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí M ČJ AJ VL
Úterý ČJ M ČJ VV IKT
Středa TV AJ ČJ ČJ M IKT
Čtvrtek M ČJ AJ VV IKT
Pátek HV M ČJ AJ TV

5.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 -11:40 11:50 - 12:35 12.45-13.30
Pondělí ČJ VL AJ M VV VV
Úterý M ČJ AJ ČJ
Středa ČJ M AJ TV
Čtvrtek ČJ HV M VL
Pátek M ČJ AJ TV ČJ