MATEŘSKÁ ŠKOLA

Darujeme úsměv

Letošní rok byl pro mnohé velmi náročný, zvláště pro seniory. Učitelky a děti naší mateřské školy se proto rádi zapojily do projektu, který udělal radost těm, kteří jsou v této době nejvíce osamělí. Děti vyrobily vánoční přání a figurky andělů a předaly je babičkám a dědečkům v domech pro seniory (Senior Park Medlov a další). Věříme, že úsměv na tváři dárečky vykouzlí všem seniorům stejně tak, jako dětem, které je tvořily.

Ježíšek pomalu zapřahá saně, 

 za okny vidět je prskavek svit, 

 zavři teď oči a nastav dlaně, 

 lásku a štěstí do nich chyť.

Krásné vánoční svátky, všem hodně zdraví a úsměvů v novém roce 2020 přeje

kolektiv MŠ Blanenská.

Dělíme se o radost

Děti z naší mateřské školy, se zapojily do celostátního projektu "Krabice od bot". Cílem tohoto projektu je udělat hezké Vánoce i dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center. Děti i paní učitelky měly za úkol protřídit doma hračky a výtvarné potřeby, kterými poté společně naplnily krabice. Protože se zapojilo hodně dětí, vznikly nám tak tři krabice pro holky a tři pro kluky. Věříme, že se děti tímto naučí myslet na chudé, budou se umět rozdělit a dát něco potřebným. Všem dětem i rodičům, kteří se zapojili, děkujeme, věříme, že dárečky udělají radost tam, kde je to potřeba. Vánoce by měly být obdobím radosti pro všechny.

Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké, mám k Tobě jen jedno přání:
"Ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...Děkuji Ti, to mi stačí."

Krásné svátky vánoční a vše dobré v novém roce 2019 přeje celý kolektiv MŠ Blanenská.

Mgr. Lucie Pilerová, Mgr. Petra Havlová


Mateřská škola bojuje proti dětským úrazům

Naše mateřská škola pravidelně zařazuje mezi své aktivity preventivní programy. Letos k nám poprvé zavítali ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny s projektem "VZPoura úrazům". Součástí edukačního setkání byly autentické příběhy ambasadorů, kteří sami dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem. Pomocí maskota a modelu páteře dětem vysvětlili, co se jim přihodilo a co se může stát, když člověk, jak sami řekli, "vypne hlavu". Děti mohly podle obrázků porovnávat správné a rizikové chování a shlédly edukační video. Toto setkání bylo pro děti velmi přínosné a motivační nejen samotnou náplní, ale i díky optimistické, obětavé a kamarádské povaze obou ambasadorů.

Mgr. Lucie Pilerová

Medová snídaně v mateřské škole

Dne 28.11.2017 proběhla v mateřské škole medová snídaně. Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství. Děti dostaly v rámci projektu přímo ve třídách k snídani chléb s máslem, medem a jablkem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku o medu, včelařství, o životě včel a o procesu tvorby medu a jeho významu. Přednáška se dětem moc líbila a na závěr dostaly všichni malý dárek.

Mgr. Petra Havlová

Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola v Jehnicích se spolu s rodiči a příbuznými dne 7.6. 2017 slavnostně rozloučila s předškoláky. Díky doprovodnému programu písničkových Tetin, vystoupení samotných předškoláků a příjezdu pana krále bylo rozloučení veselé, ale zároveň důstojné a dojemné. Předškoláci byli pasováni na školáky a dostali pamětní trička a diplomy.

V letošním školním roce nám z mateřské školy odchází 22 předškoláků.

Naše předškoláky ještě čeká Pohádková noc v mateřské škole "Usínáme s večerníčkem". Noc plná soutěží, tvoření i diskotéka, bude jedním z posledních okamžiků, které mohou budoucí školáčci v mateřské škole prožít.

Přejeme našim předškolákům mnoho úspěchů v další životní etapě!

Mgr. Petra Havlová

"Babička a dědeček do školky"

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" jsme v jarních měsících zahájili dílčí projekt "Babička a dědeček do školky", pilotní třídou se stala třída Včelky. Velmi děkujeme babičce od Sárinky a Barunky Padyšákových, která nám pravidelně chodila předčítat z knihy O vílách a nikdy nezapomněla přinést něco dobrého na zub. Díky Jehnickým listům a předchozímu článku o pravidelném předčítání dětem nás navštívila bývalá učitelka ZŠ Blanenská, paní Dekanová, která svým přístupem k dětem a zajímavou pohádkou Binky děti velice nadchla. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu, případně i na spolupráci s dalšími pohádkovými dědečky a babičkami. Od školního roku 2017/2018 bude projekt "Babička a dědeček do školky" probíhat i v dalších třídách mateřské školy. 

Mgr. Lucie Pilerová 


Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Celé Česko čte dětem" a kromě hlavního cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti v rámci pravidelného předčítání dětem, vyzdvihuje také posilování mezigeneračních vztahů. Zapojili jsme se tedy do dílčího projektu "Babička a dědeček do školky". Prostřednictvím plakátu v MŠ a osobních setkání jsme oslovili prarodiče dětí ze třídy Včelky a domluvili se na návštěvě spojené s předčítáním pohádky. Děti se na pohádkovou babičku velmi těšily, připravily si čtenářské deníčky na obrázky a odměny za pozornost. Jako první nás navštívila babička od Sárinky a Barunky, donesla oblíbenou knížku z domu a jako správná pohádková babička i bábovku pro děti. Děti pozorně naslouchaly pohádkám, do svých deníčků pak dostaly razítko jako pochvalu a namalovaly si obrázek k pohádce. Na další setkání nám pohádková babička dala za úkol vymyslet pohádku o hodném vlkovi, tak s dětmi namáháme hlavičky,"...že by vlk pomohl najít Karkulce cestu k babičce?...". Naší první pohádkové babičce děkujeme a těšíme se na další setkání. Doufáme, že se přidají i další prarodiče a přijdou mezi nás, strávit čas do pěkného prostředí mateřské školy mezi děti, které si budou tohoto setkání vážit a na pěkné chvíle pak společně dlouho vzpomínat.

Mgr. Lucie PilerováPrevence v mateřské škole pokračuje...

Dne 9.2.2017 nás navštívili profesionální hasiči, aby dětem připomněli zásady správného chování při požáru a jiných rizikových situacích.
Preventivní přednáška začala ukázkou hasičského oblečení, helmy a další výzbroje. Zaměřena byla i na připomenutí všech životních situací, se kterými se děti mohou setkat. Práce hasičů není jen hašení ohně, ale i záchrana zvířat, lidí při autonehodách apod. Dětem byla připomenuta nejdůležitější tel.čísla a mohly si vyzkoušet hasičskou helmu. Velká část programu byla zaměřena na praktickém řešení úkolů, které si hasiči pro děti připravili.
Druhá část programu se konala venku prohlídkou hasičského vozu s veškerou technikou a vybavením. Děti si vyzkoušely dýchací přístroje a na závěr si mohly prohlédnout interiér vozu.
Učitelky mateřské školy dlouhodobě zařazují do svých plánů výchovu dětí v oblasti bezpečnosti a rizikového chování a jsme rádi, že k dlouholeté spolupráci s městkou policií přibyla i spolupráce s hasiči.

Mgr. Petra Havlová 

Úspěch mateřské školy v soutěži Empík naděluje

Mateřská škola v Jehnicích se zúčastnila XVI.ročníku soutěže Empík naděluje 2016 a byla velmi úspěšná. Letošní téma soutěže znělo: "Hrajeme si na strážníky aneb znáš už našeho maskota Foxíka?" Do soutěže přišlo celkem 463 prací z devatenácti mateřských a základních škol. Naše mateřská škola má již několikaleté zkušenosti s prevencí bezpečnosti dětí, hrajeme různé hry a máme výukové programy na různá témata, která s bezpečností úzce souvisí. Dvakrát ročně pořádáme pro děti přednášky o bezpečném chování na ulici i v silničním provozu, na které zveme i strážníky z Městské policie Brno.
Děti mateřské školy za pomoci učitelek vyrobily krásného maskota Foxíka a vyhrály Cenu ředitele městské policie Brno.
Cenu od Primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a ředitele Městské policie Brno Bc. Luboše Oprchala dne 23.12.2016 převzala za mateřskou školu Mgr. Petra Havlová na slavnostním vyhlášení na Brněnské radnici.
Tímto úspěchem se mateřská škola v Jehnicích rozloučila s rokem 2016 a do nového roku 2017 přeje všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Petra Havlová 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikové kampaně "Celé Česko čte dětem", čímž bychom chtěli podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči. 

Jarní tvoření s pohádkou