O NÁS

Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice

Sdružení rodičů funguje jako dobrovolné občanské sdružení od roku 1992. Sdružení se řídí stanovami. Členem tohoto sdružení se stává každý rodič, který přispěje na začátku školního roku 200,- Kč na činnost tohoto sdružení.

Akce, které Sdružení rodičů každoročně organizuje:

  • Svatomartinský průvod
  • Mikulášská nadílka 
  • Ples ZŠ Jehnice 
  • Karneval 
  • Letní párty 

Jedinou výdělečnou akcí je ples ZŠ Jehnice. Ostatní akce se hradí ze členského příspěvku a dotují se ze zisku z plesu a sponzorských darů.

V současné době navštěvuje mateřskou a základní školu v Jehnicích celkem 202 dětí. Sdružení rodičů má tedy 210 členů, ale pouze 10 členů je aktivních a ti v současné době připravují a zabezpečují výše uvedené akce. Na činnosti Sdružení rodičů se přitom může podílet každý kdo má zájem ať už ve formě aktivní pomoci, poskytnutím služby nebo sponzorským darem. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat předsedu sdružení, kterým je pan Robert Charvát. 

Jméno Funkce Třída
Baroušová Petra člen výboru 5.A
Burianová Lucie člen výboru 3.A
Cahová Petra člen výboru 4.A, 1.A
Eliášová Veronika člen výboru 5.A
Havránková Magda pokladník 2.A
Hrdinová Lenka člen výboru 2.A, MŠ
Charvát Robert předseda 5.A
Jiranová Kateřina člen výboru 5.A
Pernicová Alice člen výboru 4.A, 1.A
Řezníková Aneta člen výboru
Šabata Vladimír člen výboru 2.A
Thálová Gabriela člen výboru 4.A
Spolupracující
Jochmann Martin
Jochmannová Eva

Kontakt na Sdružení rodičů: robert.charvat@tiscali.cz, tel.: 737 287 713