O NÁS

Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice

Sdružení rodičů funguje jako dobrovolné občanské sdružení od roku 1992. Sdružení se řídí stanovami. Členem tohoto sdružení se stává každý rodič, který přispěje na začátku školního roku 200,- Kč na činnost tohoto sdružení.

Akce, které Sdružení rodičů každoročně organizuje:

  • Svatomartinský průvod
  • Mikulášská nadílka 
  • Ples ZŠ Jehnice 
  • Karneval 
  • Letní párty 

Jedinou výdělečnou akcí je ples ZŠ Jehnice. Ostatní akce se hradí ze členského příspěvku a dotují se ze zisku z plesu a sponzorských darů.

V současné době navštěvuje mateřskou a základní školu v Jehnicích celkem 202 dětí. Sdružení rodičů má tedy 210 členů, ale pouze 10 členů je aktivních a ti v současné době připravují a zabezpečují výše uvedené akce. Na činnosti Sdružení rodičů se přitom může podílet každý kdo má zájem ať už ve formě aktivní pomoci, poskytnutím služby nebo sponzorským darem. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat předsedu sdružení, kterým je pan Robert Charvát. 

Školní rok 2021/2022

Jméno Funkce
Charvát Robert předseda
Bartošová Lenka člen rady
Cahová Marcela člen rady
Eklová Klára člen rady
Havránková Magda člen rady
Hrdinová Lenka člen rady
Jochmannová Eva člen spolku
Jochmann Martin člen spolku
Lacinová Veronika člen rady
Moravcová Lucie člen rady
Pernicová Alice člen rady
Šabata Vladimír člen rady

Kontakt na Sdružení rodičů: Ing. Robert Charvát 

                                                 r.charvat75@gmail.com, tel.: 737 287 713 

Fakturační údaje:
Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice, z.s.
Blanenská 1, 621 00 Brno
IČ: 75099209
bankovní spojení: 2111128831/2700