KONTAKTY

Telefonický kontakt do kanceláře školy na přihlašování a odhlašování stravy 541 237 285.

Podrobný provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně.

Případné dotazy zodpovíme na uvedeném čísle.

V Brně dne 18. 8. 2023

Mgr. Petr Kotyza

ředitel školy