SDRUŽENÍ RODIČŮ


Činnost sdružení rodičů

Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice

Sdružení rodičů funguje jako dobrovolné občanské sdružení od roku 1992. Sdružení se řídí stanovami. Členem tohoto sdružení se stává každý rodič, který přispěje na začátku školního roku 200,- Kč na činnost tohoto sdružení.

Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice srdečně zve děti a rodiče na:

Svatomartinský průvod 11.11.2021

Mikulášská nadílka 3.12.2021 

Ples ZŠ Jehnice 19.2.2022

Dětský karneval 20.2.2022 

Dětská letní párty (červen 2022)

Termín bude upřesněn

Jedinou výdělečnou akcí je ples ZŠ Jehnice. Ostatní akce se hradí ze členského příspěvku a dotují se ze zisku z plesu a sponzorských darů.

V současné době navštěvuje mateřskou a základní školu v Jehnicích celkem 173 dětí. Sdružení rodičů má tedy 173 členů, ale pouze 12 členů je aktivních a ti v současné době připravují a zabezpečují výše uvedené akce. Na činnosti Sdružení rodičů se přitom může podílet každý kdo má zájem ať už ve formě aktivní pomoci, poskytnutím služby nebo sponzorským darem. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat předsedu sdružení, kterým je pan Robert Charvát.

Akce, které "Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice" finančně podporuje: Doprava dětí na a ze školy v přírodě.

Termín: 2022 (bude upřesněn)
Tradiční výlet pro děti 5. třídy do zábavního parku Permonium

Termín: červen 2022 (bude upřesněn)


 Celodenní výlet pro děti z MŠ (např. ZOO)

Termín: červen 2022 (bude upřesněn)