SDRUŽENÍ RODIČŮ


Činnost sdružení rodičů

Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice

Sdružení rodičů funguje jako dobrovolné občanské sdružení od roku 1992. Sdružení se řídí stanovami. Členem tohoto sdružení se stává každý rodič, který přispěje na začátku školního roku 300- Kč na činnost tohoto sdružení.

Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice srdečně zve děti a rodiče na:

Svatomartinský průvod 10.11.2023

Mikulášská nadílka 5.12.2023 

Ples ZŠ Jehnice 17.2.2024

Dětský karneval 18.2.2024 

Dětská letní párty (červen 2024)

Termín bude upřesněn

Jedinou výdělečnou akcí je ples ZŠ Jehnice. Ostatní akce se hradí ze členského příspěvku a dotují se ze zisku z plesu a sponzorských darů.

V současné době navštěvuje mateřskou a základní školu v Jehnicích celkem 165 dětí. Sdružení rodičů má tedy 165 členů, ale pouze 10 členů je aktivních a ti v současné době připravují a zabezpečují výše uvedené akce. Na činnosti Sdružení rodičů se přitom může podílet každý kdo má zájem ať už ve formě aktivní pomoci, poskytnutím služby nebo sponzorským darem. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat předsedu sdružení, kterým je pan Robert Charvát.

Akce, které "Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice" finančně podporuje: Doprava dětí na a ze školy v přírodě.

Termín: 2024 (bude upřesněn)
Tradiční výlet pro děti 5. třídy do zábavního parku Permonium

Termín: červen 2024 (bude upřesněn)


 Celodenní výlet pro děti z MŠ (např. ZOO)

Termín: červen 2024 (bude upřesněn)