AKCE MŠ

2020/2021

Červen

1.6. Den dětí

      Dopolední akce pro děti

7.6. Pasování předškoláků

       Odpolední akce pro předškoláky a rodiče, začátek v 16.30hod

        (místo konání bude upřesněno, dle aktuální situace)

10.6. Fotografování tříd 


Květen

Projektové dopoledne Doprava v našem okolí

Putování s vílou Pampeliškou

  • Dopolední výlet s batůžkem do přírody
  • Termín bude včas upřesněn


Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ

Kdy: 30.4.2021

dopolední akce pro děti s aktivitami, děti mohou přijít v masce 


Dle nařízení vlády se mateřská škola od 1.3.2021 po dobu tří týdnů uzavírá. 

Distanční výuka v mateřské škole

Podmínky distanční výuky v MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dle novely školského zákona je účast předškolních dětí na distanční výuce povinná, stejně, jako povinná předškolní docházka.

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

Forma distanční výuky

Výuka dětí v posledním roce školní docházky bude probíhat elektronicky (e-mail). Rodičům bude každá třída poskytovat touto formou vzdělávací nabídku, náměty a tipy na výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí dle třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.

Zpětná vazba - odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole, která budou vložena do portfolia dítěte po otevření MŠ.

Únor

Vědomostní olympiáda

   - akce pro děti v MŠ v jednotlivých třídách 

18.2. Karneval v MŠ 

    (děti si přinesou do školky masku a malé, balené občerstvení, mohou i pití...)

22.2. - 28.2. - Jarní prázdniny

    (v této době nebudou kroužky!)

Leden

Zimní stopovaná 
  • dopolední akce pro děti v lese s plněním úkolů

Krmení lesních zvířátek

  • akci si každá třída zorganizuje dle aktuální situace a počasí, termín bude oznámen dětem a na nástěnku v jednot. šatnách

Prosinec


4.12. Mikulášská nadílka ve školce 

17.12. Vánoční dopoledne u stromečku (.... a možná přijde i Ježíšek) 

Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!!!

Listopad

          

  • Turistická výprava s batůžky (pozorování podzimní přírody)

            (termín bude v jednotlivých třídách včas upřesněn dle                  počasí)

  • Projektové dopoledne Petrův zdar!                 (přednáška o rybách, výlov rybníků, potřeby rybáře, pracovní listy apod.)
  • Výtvarná soutěž dětí s pohádkou

Říjen

Září

Třídní schůzky v jednotlivých třídách se uskuteční 9.9. 2020 v 16:30


2019/2020 

Březen

2.3. Zoubkové víly ve školce - I. Zubní prevence - projektové dopoledne

2.3. Chystáme se k zápisu - ukázková hodina Kroužku předškoláka

- akce pro děti s rodiči (16.00 - 16.45 v první třídě ZŠ)

3.3. Lesy ČR - projektové dopoledne I.

5.3. Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ

10.3. Lesy ČR - projektové dopoledne II.

12.3. Výchovný koncert pro předškoláky ZUŠ V.Kaprálové

- akce pro předškoláky

16.3. Zoubkové víly ve školce - II. zubní prevence - projektové dopoledne

17.3. Lesy ČR - projektové dopoledne II.

24.3. Divadelní představení v MŠ - 3 výchovné pohádky

30.3. Zoubkové víly ve školce - III. Zubní prevence - projektové dopoledne

29.3. - 3.4. Škola v přírodě

Únor

6.2. Bába Chřipka

- divadelní představení v MŠ

12.2. Vědomostní olympiáda

- akce pro děti v MŠ

24.2. Loučení se zimou

- návštěva knihovny - pro předškoláky

17.2. - 21.2. Jarní prázdniny

( provoz MŠ bude omezen, děti budou spojeny.

V této době nebudou kroužky!)

25.2. Karneval v MŠ

(děti si přinesou do školky masku a malé občerstvení - sušenky, křupky, oplatky, bonbonky, mohou i pití...)

Leden

7.1. Zdravá 5 s Albertem - "Lednice zdravé 5"

- projektové dopoledne s pohádkou, s úkoly a přednáškou o

zdravé stravě a lidském těle

20.1. Knihovna - zima a zvířátka v lese

- akce pro předškoláky

27.1. Tetiny - Než si koupíš vstupenku

- hudební divadlo v MŠ

Krmení lesních zvířátek

  • akci si každá třída zorganizuje dle aktuální situace a počasí, termín bude oznámen dětem a na nástěnku v jednot.šatnách

Prosinec

2. 12. Sněhuláci z Mrkvonos

         Návštěva knihovny - akce pro předškoláky

5.12. Mikuláš, čert a anděl ve školce

10.12. Dva sněhuláci - divadlo v MŠ

Vánoční besídky jednotlivých tříd:

I.    Včelky ............................... 12.12. (čt) v 16. 30hod.

II.   Berušky............................ 10.12. (út) v 16.30hod.

III.  Motýlci.............................. 11.12. (st) v 16.30hod.

Prosíme rodiče, aby nám donesli na jednotlivá vystoupení do tříd (nejpozději ten den ráno) malé pohoštění na besídku (cukroví atd.) 

Listopad

4.11. Truhlík a Truhlička - stolování

Divadlo v mateřské škole

11.11. Dobrodružství opičky Rozárky v knihovně

Akce pro předškoláky, návštěva knihovny KJM

17.11. Běh o pohár Jehnic

(bližší informace budou uvedeny později na letáčku)

22.11. Myslivost pro děti - Projektový den ve škole

Přednáška o myslivosti, lesní zvěři a představení myslivecké

kynologie 

Říjen

11.10. Černoušek poznává svět - divadelní představení v MŠ
15.10. Vánoční fotografování dětí
16.10. Vyšetření zraku (na základě objednání rodičů u p. učitelky)
- informace k vyšetření viz. leták na nástěnce
21.10. Poprvé do knihovny - akce pro předškoláky, návštěva knihovny KJM s přednáškou
24.10. Beseda s patronem projektu, turistou Oliverem aneb Proč šel Honza na vandr - zahájení projektu Kačka za Kilák
31.10. Halloween párty ve školce
- dopolední akce pro děti. Děti si donesou kostým a malé občerstvení (sušenky, bonbony, křupky, pitíčka apod.)

Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!!! 

Září

adaptace dětí na nové prostředí MŠ, učitelky, kamarády a provozní personál

24.9. Divadelní představení v mateřské škole

Hudební pohádka - Perníková chaloupka

·Pokračování v projektu Celé česko čte dětem

Zahájení projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

2018/2019

Červen

3.6. Africká pohádka - Divadelní představení v mateřské škole
6.6. Atletický mítink - Soutěžní odpoledne pro děti
10.6. Pasování předškoláků - Akce pro předškoláky a rodiče, začátek v 16.30, třída Berušky
12.6. Noc v MŠ - "Indiánské léto" - spaní ve školce pro předškoláky
(bližší informace budou včas uvedeny na nástěnkách tříd)
17.6. Tonda obal - přednáška o třídění odpadu pro děti

Květen

6.5. Vezmi žlutou tužku, namaluj hrušku - kdo je ilustrátor? - knihovna KJM pro předškoláky
14.5. Tetiny u moře - hudební divadlo v MŠ
16.5. Fotografování tříd
23.5. Výlet do ZOO Jihlava - celodenní akce MŠ
30.5. Hasiči v MŠ (ukázka hasičského auta, práce hasičů, preventivní program)

Duben

3.4. Fotografování dětí ke dni matek
8.4. Hvězdárna - Ptačí ostrov
Odjezd od MŠ: 8.00 (sraz dětí v MŠ nejpozději do 7.45. MŠ bude dopoledne v době akce uzavřena)
15.4. Asie - divadlo Sáry Riedlové (divadlo v MŠ)
19.4.-22.4. Velikonoční svátky
25.4. Odborné setkání s rodiči
- přednáška odborných pracovníků z PPP Kohoutova Brno
- začátek přednášky: 16.00 ve třídě Včelky
25.4. Čarodějnice v MŠ (dopolední akce v MŠ, děti si donesou masku a malé občerstvení)

Březen

4.3. "Voláme Jaro" (v 16.00, třída Berušky)
- koncert dětí, které navštěvují kroužek Notičky a Píšťalka
11.3. Prevence zubního kazu, dentální hygiena I. - přednáška
(děti si mohou z domu donést zubní kartáček)
13.3. Výchovný koncert pro předškoláky v ZUŠ V. Kaprálové
18.3. Domácí mazlíčci - knihovna pro předškoláky
25.3. Prevence zubního kazu, dentální hygiena II. - přednáška
26.3. Odborné setkání s rodiči na téma Školní zralost II.
- přednáška odborných pracovníků z PPP Kohoutova Brno
- začátek přednášky: 16.00 ve třídě Včelky
28.3. Jarní vítání - divadelní představení v mateřské škole

Únor

11.2. - 15.2. Jarní prázdniny (Provoz MŠ bude omezen, děti budou spojeny, v této době nebudou kroužky)
18.2. Muzikantská pohádka - divadlo v MŠ
26.2. Odborné setkání s rodiči na téma Školní zralost I.
- přednáška odborných pracovníků z PPP Kohoutova Brno
- začátek přednášky: 16.00 ve třídě Včelky
25.2. Známé pohádkové dvojice - knihovna pro předškoláky
28.2. Karneval v mateřské škole (děti si přinesou do školy masku a malé občerstvení - sušenky, křupky, oplatky, bonbonky, mohou i pití...)

Leden

3.1. Nástup do mateřské školy po vánočních svátcích
15.1. Tetiny v kuchyni - hudební divadelní představení
21.1. Zvířátka v zimě - přednáška v knihovně KJM pro předškoláky
24.1. Odborně zaměřené setkání s rodiči I.
- Setkání s p. zástupkyní ZŠ, PaedDr. Alenou Zaplatílkovou, na téma Příprava předškoláků na první třídu, výukové obtíže u dětí v první třídě, ukázka učebnic apod.
Krmení lesních zvířátek
- akci si každá třída zorganizuje dle aktuální situace a počasí, termín bude oznámen dětem a na nástěnku v jednotlivých šatnách

Prosinec

3.12. Vánoční fotografování dětí (viz leták na hlav. nástěnce)
5.12. Mikuláš, čert a anděl ve školce
6.12. Nemocnice pro medvídky (medici v MŠ)
11.12. Divadlo v mateřské škole (soubor tří poučných pohádek)
Vánoční besídky jednotlivých tříd:
I. Včelky - 17.12. (po) v 16.40hod.
II. Berušky - 20.12. (čt) v 16.30hod.
III. Motýlci - 18.12. (út) v 16.45hod.
Prosíme rodiče, aby nám donesli na jednotlivá vystoupení do tříd (nejpozději ten den ráno) malé pohoštění na besídku (cukroví atd.) Dále žádáme rodiče, aby ve dnech besídek vyzvedávali děti nejpozději do 16.15hod.! Děkujeme
Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!!!

Listopad

1.11. Tetiny v lese (hudebně-divadelní představení v MŠ)
14.11. VZPoura úrazům (přednáška pro děti o bezpečnosti a prevenci úrazů)
17.11. Běh o pohár Jehnic (viz. leták)
19.11. Dobrodružství opičky Rozárky (akce v knihovně KJM pro předškoláky)

Říjen

8.10. Poprve do knihovny (akce pro předškoláky) - seznámení s knihovnou KJM s programem
17.10. Screening zraku - vyšetření zraku objednaných dětí paní doktorkou v MŠ - viz. leták v šatně
23.10. Krakonošova houbovka - divadelní představení v mateřské škole
29.-30.10. Podzimní prázdniny - z důvodu odstávky kuchyně bude v době podzimních prázdnin mateřská škola uzavřena
31.10. Haloween v MŠ - dopolední akce pro děti. Děti donesou kostým a malé občerstvení (sušenky, bonbony, křupky, pitíčka apod.)

Září

- adaptace dětí na nové prostředí MŠ, učitelky, kamarády a provozní personál
- třídní schůzky rodičů v jednotlivých třídách:
I. Včelky: 13.9.2018 - 16.15hod.
II. Berušky: 12.9.2018 - 16.30hod.
III. Motýlci: 11.9.2018 - 16.30hod.
19.9. Malá medvědí pohádka (divadlo v MŠ)
28.9. státní svátek (MŠ uzavřena)
Pokračování projektu Babička a dědeček do školky (Celé česko čte dětem)