KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Blanenská 1,
Brno, 621 00

IČO: 70829705

Číslo účtu: 211 550 301 / 0600

Ředitel školy

Mgr. Petr Kotyza
ředitelna: 541 237 316
mobil: 606 333 997
email: kotyza@vskuniverzitabrno.cz

Zástupkyně ředitele
PaedDr. Alena Zaplatílková
sborovna: 541 237 316
mobil: 724 310 276
email: zaplatilkova@zsjehnice.cz

Kancelář
telefon: 541 237 285
mobil: 724 310 270
email: zs.jehnice@volny.cz

Sborovna
mobil: +420 724 310 276

Mateřská škola

mobil: +420 724 353 120
email: ms.blanenska@seznam.cz