Vnitřní řád MŠ

  • Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Je zařízením s celodenním provozem, pondělí - pátek: 6.30 - 17.30 hodin.

  • Provoz mateřské školy se řídí režimem dne. Děti se schází do 8.30 hod. Tento čas je určen vzhledem k dopoledním aktivitám. Začátek povinného předškolního vzdělávání je od 8.00 - 12.00 hod. Z mateřské školy vyzvedávají dítě rodiče, popřípadě na základě písemného zmocnění jejich zástupce. Režim dne a organizační pokyny, případně změny jsou vždy vyvěšeny včas na nástěnce.
  • Děti se přijímají k 1.září školního roku a jejich přijetí se řídí pravidly zápisu do mateřské školy. Je-li volná kapacita, lze přijmout dítě i během školního roku.
  • Po přijetí dítěte se MŠ dohodne se zákonným zástupcem dítěte pravidelná délka pobytu dítěte a rozsah stravování.
  • Stravování je zajištěno školní kuchyní, odhlašování a přihlašování stravy den předem, a to do 13.00. Při onemocnění dítěte mají rodiče možnost si 1.den stravu vyzvednout.
  • Kromě stravného platí rodiče dětí školné.Výše školného je stanovena ředitelem školy vždy na začátku školního roku.
  • Provoz mateřské školy je pravidelně přerušen v době vánočních svátků a letních prázdnin Základní školy.
  • Rodiče vodí dítě do mateřské školy zdravé. V případě infekčních onemocnění jsou rodiče zodpovědní za to, že nemocné dítě do kolektivu nepřijde.

V Brně, dne 1.9.2020

Mgr. Petr Kotyza, ředitel školy