AKTUALITY MŠ

Informace k zápisu 2024/2025

Předběžné informace k zápisu do MŠ

Organizace školního roku 2023/2024

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Vážení rodiče.

Žádáme Vás, abyste dítě, které vykazuje jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota...), nevodili do mateřské školy. Zároveň upozorňujeme, že takové dítě nebude ráno do MŠ přijato.

Děkujeme za dodržování zásad.


PLATBA KROUŽKŮ NA POLOLETÍ

Číslo účtu: 211 550 301 / 0600

Variabilní symbol: 190 000

Do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte, třídu, název kroužku

Ceny kroužků:

Angličtina 900,- Kč

Keramika 900,- Kč

Předškolák 800,- Kč

Notičky 500,- Kč

Povídálek 700,- Kč

Flétna 500,- Kč

Atletika se hradí zvlášť v obálce se jménem, kterou předáte paní učitelce.

potvrzení o školném

Podmínkou docházky dětí do mateřské školy je odběr celodenní stravy. 


Z důvodu přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 je měsíc březen 2021 osvobozen od platby za školné. 


Strava

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že v případě schválení nástupu všech dětí do MŠ od 10.5.2021 Vládou ČR, budou mít děti automaticky stravu nahlášenou.

V případě nepřítomnosti dítěte je třeba si stravu individuálně odhlásit.

Zápis do MŠ

Dle nařízení vlády se mateřská škola od 1.3.2021 po dobu tří týdnů uzavírá. 

Distanční výuka v mateřské škole

Podmínky distanční výuky v MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dle novely školského zákona je účast předškolních dětí na distanční výuce povinná, stejně, jako povinná předškolní docházka.

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

Forma distanční výuky

Výuka dětí v posledním roce školní docházky bude probíhat elektronicky (e-mail). Rodičům bude každá třída poskytovat touto formou vzdělávací nabídku, náměty a tipy na výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí dle třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.

Zpětná vazba - odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole, která budou vložena do portfolia dítěte po otevření MŠ.

Covid nařízení

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády jsou od 25. 2. 2021 povinné respirátory uvnitř všech budov v Česku.

Do mateřské školy proto vstupujte s respirátorem, dezinfikujte se a dodržujte odstupy. Nezdržujte se zbytečně v prostorách budovy školy a nevoďte děti, které mají příznaky infekční nemoci.

Dále žádáme, aby děti zůstávaly v mateřské škole pouze nezbytnou dobu. Děti si nenosí do školky vlastní hračky, po příchodu do MŠ je jim měřena teplota a ihned po příchodu si myjí ruce.

Dítě přivádí a odvádí pouze jeden rodič či příbuzný.

Děkujeme za dodržování všech zásad.

Podmínkou docházky dětí do mateřské školy je odběr celodenní stravy. 

Seznam přijatých dětí do MŠ

Pokyny k znovu otevření MŠ

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku - projekt MAP II

Informace ke sběru přihlášek do MŠ

Pro rodiče našich předškolních dětí jsme připravili uzavřenou skupinu na facebooku, kde najdete nápady a materiál pro vaše domácí činnosti.

Skupinu najdete pod názvem: MŠ Blanenská, Brno - Jednice

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/2799047743653162/

Děkujeme za Vaši návštěvu :)

Na základě rozhodnutí zřizovatele je od pondělí 16.3. uzavřen provoz MŠ, do odvolání.

Zápis do MŠ v Brně 2020/2021

Informace o zápisu do MŠ najdete ZDE

Třídní schůzky rodičů v jednotlivých třídách 

  • I.  Včelky: 12.9. v 16.00hod.
  • II. Berušky: 9.9. v 16.00 hod.
  • III. Motýlci: 11.9. v 16.00hod.

Zápis do MŠ v Brně 2019/2020

Informace o zápisu do MŠ najdete ZDE 

Povinné předškolní vzdělávání

V předškolním vzdělávání dochází v roce 2017 k podstatným změnám.
Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.
Více informací ZDE