PEDAGOGICKÝ SBOR

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Petr Kotyza, 606 333 997

Zástupkyně ředitele: PaedDr. Alena Zaplatílková, 724 310 276

Třídní učitelé

1.A   PaedDr. Alena Zaplatílková, zaplatilkova@zsjehnice.cz  

2.A   Mgr. Petra Fusíková,  petrafusi.zsjehnice@gmail.com

3.A   Mgr. Lucie Petruchová, petruchovalucie@gmail.com  

4.A   Mgr. Renáta Kovářová, renata.kovar@seznam.cz  

5.A   Mgr. Martin Novák, novakmartin.m@gmail.com

Výchovný poradce: Mgr. Martin Novák

Asistent - Bc. Iveta Mocharová

                         

                   

Ostatní učitelé 

Mgr. Petra Kopecká, peti.kopecka@gmail.com
Mgr. Leona Ondráčková, leonao@seznam.cz

Bc. Leona Javůrková, leonajavurkova@gmail.com


Školní družina

Vedoucí družiny: Silvie Zaplatílková,  druzina@zsjehnice.cz  720 069 651

Bc. Gabriela Kučerová,  druzina@zsjehnice.cz

Bc. Iveta Mocharová

Mgr. Petra Kopecká

Mgr. Martin Novák

Bc. Leona Javůrková