PEDAGOGICKÝ SBOR

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Petr Kotyza, 606 333 997

Zástupkyně ředitele: PaedDr. Alena Zaplatílková, 724 310 276

Třídní učitelé

1.A   Mgr. Petra Kopecká, peti.kopecka@gmail.com 

2.A   PaedDr. Alena Zaplatílková, zaplatilkova@zsjehnice.cz

3.A  Mgr. Petra Fusíková, petrafusi.zsjehnice@gmail.com   

4.A   Mgr. Lucie Švingrová, lucie.svingrova@gmail.com 

5.A   Mgr. Renata Kovářová, renata.kovar@seznam.cz

Výchovný poradce: Mgr. Martin Novák


                         

                   

Ostatní učitelé 

Mgr. Martin Novák, novak@zsjehnice.cz
Mgr. Leona Ondráčková, leonao@seznam.cz

Bc. Leona Javůrková, leonajavurkova@gmail.comŠkolní družina

Vedoucí družiny: Veronika Nešpůrková,  druzina@zsjehnice.cz  720 069 651

Mgr. Iveta Mocharová

Mgr. Martin Novák

Bc. Leona Javůrková