PEDAGOGICKÝ SBOR

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Petr Kotyza, 606 333 997

Zástupkyně ředitele: PaedDr. Alena Zaplatílková, 724 310 276

Třídní učitelé

1.A   Bc. Leona Javůrková, leonajavurkova@gmail.com 

2.A    PaedDr. Alena Zaplatílková,  zaplatilkova@zsjehnice.cz

3.A     Mgr. Martin Novák, novakmartin.m@gmail.com 

4.A    Mgr. Petra Fusíková, petrafusi.zsjehnice@gmail.com 

5.A    Mgr. Renáta Kovářová, renata.kovar@seznam.cz

Výchovný poradce: Mgr. Martin Novák

Asistenti - Bc. Barbora Kopřivová,  barca.1993@seznam.cz

                         Kateřina Štefulíková,  stefulikovakaterina@seznam.cz

                   

Ostatní učitelé 

Mgr. Lucie Petruchová, petruchovalucie@gmail.com
Mgr. Leona Ondráčková, leonao@seznam.cz


Školní družina

Vedoucí družiny: Silvie Zaplatílková,  druzina@zsjehnice.cz  720 069 651

Bc. Gabriela Kučerová,  druzina@zsjehnice.cz