SEZNAM ALERGENŮ

Metodický materiál k označování alergenů

Vážení rodiče,

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12. 2014 a to podle

EU - 2000/13 do 13.12. 2014 a dále nahrazeno 1169/2011 EU článek 21

ČR - vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravina tabákových výrobků,

§ 8 odstavec 10

Zavádění alergenů je pouze informační požadavek a zákonné ustanovení určuje

vedoucím školních jídelen " jasně a zřetelně označit " přítomnost alergenů.

Není to sice blíže specifikováno, ale vyplývá z toho, že školní jídelna je povinna označit

vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti

strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě,

takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím

přítomnost alergenu.

Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků podle jednotlivých věkových kategorií a

výživových požadavků a nemůže brát zřetel na alergie strávníků

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/2011 EU.

Číselné označení alergenů je následující :

1. obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich - nejedná se o celiakii

2. korýši a výrobky z nich

3. vejce a výrobky z nich

4. ryby a výrobky z nich

5. podzemnice olejná ( arašídy) a výrobky z nich

6. sojové boby ( soja ) a výrobky z nich

7. mléko a výrobky z něj

8. skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů

9. celer a výrobky z něj

10. hořčice a výrobky z ní

11. sezamová semena a výrobky z nich

12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg,ml/kg v SO 2

13. vlčí bob ( lupina ) a výrobky z něj

14. měkkýši a výrobky z nich

V praxi to znamená : na nástěnce školy bude vyvěšen vedle jídelního lístku seznam alergenů

podle čísel stanovených vyhláškou 113/2005 Sb.

Na jídelním lístku budou u každého pokrmu označeny číselně alergeny, které pokrm

obsahuje.

Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jak již bylo výše uvedeno.

Rodiče dětí a žáků jsou informování tímto metodickým materiálem na webových

stránkách školy.