PROJEKTY

Zlepšení kvality vzdělávání II na Základní škole a mateřské škole Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace

Projekt je zaměřen na rozvoj v oblastech čtenářské gramotnosti a polytechnického vzdělávání. V rámci realizace budou uskutečněny projektové dny,čtenářsky klub, doučování žáků kurzy pro učitele a personální podpora (asistent pedagoga v MŠ a speciální pedagog ZŠ). 

MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Škola je součástí projektu MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, který je spolufinancován Evropskou unií.  

Přístavba mateřské školy v Jehnicích

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu  

Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace

Ovoce do škol 

Projekt "Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.  

Školní firmy 

Informace o projektu naleznete zde