KROUŽKY

Nabídka kroužků

2021/2022

Školka 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída
Keramika košíky 1x60 / 1000.- 1x60 / 1000.- 1x60 / 1000.- 1x60 / 1000.-
Keramika 1x60 / 900.- 1x60 / 900,-
Angličtina 1x30 / 900.- 1x45 / 800.- 1x45 / 800.- 1x45 / 800.- 1x45 / 800.-
Informatika 1x45 / 200.- 1x45 / 200.- 1x45 / 200.- 1x45 / 200.-
Příprava k přijímacím pohovorům ČJ 1x45 / 300.-
Příprava k přijímacím pohovorům M 1x45 / 300.-
Čtenářský klub z projektu 2x45 2x45 2x45
Kurz předškoláků 1x45 / 800.-
Notičky MŠ 1x30 / 500.-
Povídálek MŠ - logopedická prevence 1x30 / 700.-
Flétna MŠ 1x30 / 500.-
Enviro 1x30 / 800,- 2x45 / 800.- 2x45 / 800.- 2x45 / 800.-

V tabulce je uvedena týdenní dotace hodinová a finanční spoluúčast Vás rodičů za jedno pololetí
V úvahu je brána hodinová dotace na pololetí a zabezpečení výuky po stránce učebních pomůcek
Současně budou na naší škole organizovány další kroužky, které budou zabezpečeny školou nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi: 

Zajištění kroužků

Kroužky hudební výchovy Lidová škola umění
Atletika VSK Univerzita Brno
Kroužky v rámci integrace ZŠ Jehnice

Rozvrh Kroužků

2021/2022

Kroužek Vedoucí Termín
Angličtina 1. třída placená p.uč.Javůrková Pondělí 12.00-12.45
Středa 12.00-12.45
Angličtina 2. třída placená p.uč.Javůrková Pondělí 13.00-13.45
Čtvrtek 13.00-13.45
Angličtina 2.třída kroužek p.uč.Javůrková Čtvrtek 12.00-12.45
Angličtina 5.třída kroužek p.uč.Javůrková úterý 13.00-13.45
Čtenářský kroužek 3-5. třída p.uč.Fusíková Středa 13.35-15.05
Matematika 5.třída příjímačky p.uč.Kovářová Úterý 7.00-7.45
Český jazyk 5.třída příjímačky p.uč.Fusíková Čtvrtek 7.00-7.45
Enviro 3.-5.třída p.uč.Fusíková Pondělí 13.00-14.30
Keramika 1.,2.třída p.uč.Kučerová Pondělí 14.00-15.00
Keramika - košík 3.,4.,5.třída p.uč.Kučerová Středa 14.00-15.00
<
Kroužek Vedoucí Termín
Atletika 1.třída Kotyza Úterý 13.00-14.00 Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 2.třída Kotyza Úterý 13.00-14.00 Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 3.třída Kotyza Úterý 14.10-15.10 Čtvrtek 14.10-15.10
Atletika 4.třída Kotyza Úterý 14.10-15.10 Čtvrtek 14.10-15.10
Atletika 5.třída Kotyza Úterý 14.10-15.10 Čtvrtek 14.10-15.10

Začátek kroužků od 20. září 2021

Upozorňujeme rodiče, že platba kroužků mimo atletiku se provádí v pokladně školy do 20.října

Při převodu je třeba platit pod variabilním symbolem 190000 a do zprávy pro příjemce uvést:

Jméno dítěte - název kroužku - třídu.

V případě neuhrazení do uvedeného datumu budou děti z kroužku vyloučeni.

Atletika se hradí u pana uč. Kotyzy na trénincích