KROUŽKY

Nabídka kroužků

2023/2024

Školka 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída
Keramika košíky 1x60 / 1200.- 1x60 / 1200.- 1x60 / 1200.-
Keramika 1x60 / 900.- 1x60 / 1000,- 1x60 / 1000,-
Angličtina 1x30 / 900.- 1x45 / 800.- 1x45 / 800.- 1x45 / 800.-
Příprava k přijímacím pohovorům ČJ 1x45 / 300.-
Příprava k přijímacím pohovorům M 1x45 / 300.-
Čtenářský klub z projektu 1x45 1x45 1x45
Kurz předškoláků 1x45 / 800.-
Notičky MŠ 1x30 / 500.-
Povídálek MŠ 1x30 / 700.-
Flétna MŠ 1x45 / 500.-
Aerobic 1x45 / 800,- 1x45 / 800,- 1x45 / 800,- 1x45 / 800,- 1x45 / 800,-
Enviro hrazeno z projektu 1x45 1x45 1x45

V tabulce je uvedena týdenní dotace hodinová a finanční spoluúčast Vás rodičů za jedno pololetí
V úvahu je brána hodinová dotace na pololetí a zabezpečení výuky po stránce učebních pomůcek
Současně budou na naší škole organizovány další kroužky, které budou zabezpečeny školou nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi: 

Zajištění kroužků

hudební výchova Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno p.o.
Atletika VSK Univerzita Brno
Kroužky v rámci integrace ZŠ Jehnice

Rozvrh Kroužků

2023/2024

Kroužek Vedoucí Termín
Angličtina - velká 1. třída p.uč.Javůrková Pondělí 12.00-12.45
Pátek 12.00-12.45
Angličtina - velká 2. třída sk.A p.uč.Javůrková Pondělí 13.00-13.45
Středa 12.00-12.45
Angličtina - velká 2. třída sk.B p.uč.Javůrková Úterý 12.00-12.45
Středa 12.00-12.45
Angličtina - malá 3. třída p.uč.Javůrková Úterý 13.00-13.45
Angličtina - malá 4. třída p.uč.Švingrová Středa 13.00-13.45
Angličtina - malá 5.třída p.uč.Javůrková Středa 13.00-13.45
Matematický kroužek 5.třída p.uč.Kovářová Čtvrtek 13.00-13.45
Český jazyk kroužek 5.třída p.uč.Fusíková Úterý 13.00-13.45
Keramika 1.-2.třída p.uč.Kučerová Pondělí 14.00-15.00
Keramika košíky 3.,4.,5.třída p.uč.Kučerová Středa 14.00-15.00
Čtenářsky klub 3.,4.,5.třída p.uč.Fusíková Středa 13.30-14.15
Enviro 3.,4.,5.třída p.uč.Kučerová Pondělí 13.30-14.15
Aerobic 1.-5.třída p.uč.Kopecká Pondělí 13.00-13.45
<
Kroužek Vedoucí Termín
Atletika 1.třída Kotyza Úterý 13.00-14.00 Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 2.třída Kotyza Úterý 13.00-14.00 Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 3.třída Kotyza Úterý 14.15-15.15 Čtvrtek 14.15-15.15
Atletika 4.třída Kotyza Úterý 14.15-15.15 Čtvrtek 14.15-15.15
Atletika 5.třída Kotyza Úterý 14.15-15.15 Čtvrtek 14.15-15.15

Začátek kroužků od 18. září 2023

Upozorňujeme rodiče, že platba kroužků mimo atletiku se provádí v pokladně školy do 17.října

Při převodu je třeba platit pod variabilním symbolem 190000 a do zprávy pro příjemce uvést:

Jméno dítěte - název kroužku - třídu.

V případě neuhrazení do uvedeného datumu budou děti z kroužku vyloučeni.

Atletika se hradí u pana uč. Kotyzy na trénincích