AKTUALITY

Třídní schůzky proběhnou 13.6. od 17:00

Nabídka soutěže v Anglickém jazyce

Matematický klokan 2023/2024

ENGLISH STAR BRNO 2024

Ve středu 6.3.2024 se na ZŠ Bakalovo nábřeží konal 12.ročník soutěže v anglickém jazyce English Star. Soutěže se zúčastnilo 16 škol z Brna a okolí s celkovým počtem 105 žáků. Naše škola se zúčastnila úplně poprvé v počtu 7 dětí. Nejlépe se vedlo týmu žáků 1. a 2. třídy, v kategorii Little Stars se umístili na krásném 4. místě. Fotky naleznete v galerii ZŠ.

Všem žákům srdečně gratulujeme!

Recitační soutěž

V pátek 23.3.2024 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna, která se konala pod záštitou SVČ Lužánky 

Do městského kola recitační soutěže postupují: 

  • Adina Košťálová 1.A
  • Vilém Matula 2.A
  • Apolena Morávková 3.A
  • Valentína Klementová 4.A

Všem dětem, které se zúčastnily školního kola soutěže gratulujeme za odvahu a skvělý přednes. Vítězům přejeme mnoho úspěchů v městském kole.

Předběžné informace k zápisu do MŠ

Zápis do první třídy 2024/2025

Škola v přírodě

Hotel Rusava, Rusava 334, 768 41 Rusava, www.hotelrusava.cz 

Kdy: 21.4. - 26.4.2024

Cena: 6000 kč

Závaznou přihlášku a peníze je potřeba odevzdat třídní učitelce do 29.2.2024

Třídní schůzky

se budou konat v úterý 16.1. v 16:30

Výsledky matematické soutěže MATESO

MATESO

Dne 20.10.2023 se uskuteční na naší škole školní kolo matematické soutěže MATESO, která je určena pro žáky 5. ročníků.

Začátek soutěže ve 13.00 hodin ve třídě 5.A, konec nejpozději ve 14.00 hodin. Čas na vypracování je 60 minut.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, kalkulačky nejsou povoleny.

Účast dětí v soutěži je dobrovolná.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ve středu 18.10. proběhnou ve vestibulu školy v době 12:00 – 17:30 VOLBY ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY. Volební lístky byly rozdány dětem (1 dítě ve škole = 1 volba).

Děkujeme za spolupráci.

Informace o platbách

Číslo účtu školy:   211 550 301/0600

Prosíme o dodržování jednotlivých variabilních symbolů:

STRAVNÉ                         130 ...

ŠKOLNÍ DRUŽINA           140 ...

ŠKOLNÉ MŠ                     150 ...

SVAČINKY                        180 000

KROUŽKY                         190 000


Organizace školního roku 2023/2024

Litva

11.6. - 16.6. 2023 se uskuteční zájezd do Litvy pro žáky 2. - 5. třídy. Zájezd je financován ze vzdělávacího programu Erasmus+. 

Schůzka pro rodiče žáků, kteří jedou do Litvy se koná 25.5.2023 v 18:15 hod. ve třídě 3.A
Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací program Erasmus+ LITVA

V první polovině června 2023 se uskuteční návštěva naší spřátelené školy v litevském Kaunasu. V průběhu měsíce dubna budeme vybírat žáky, kteří mají zájem se programu zúčastnit. Bližší informace poskytnou třídní učitelé na třídních schůzkách 21.3. 2023. 

Zápis do první třídy 2023/2024

MATESO vyhodnocení školního kola 2022

Vážení rodiče, v letošním roce se mohou žáci opět zúčastnit logické olympiády, informace jsou v sekci škola - soutěže.

Newsletteru projektu MAP Brno II

Aktuální vydání se věnuje zasedání Řídícího výboru k vyhodnocení činnosti pracovních skupin, prezentaci výstupů oblasti aktivního občanství, kterou statutární město Brno rozvíjí v projektech MAP, a slavnostnímu koncertu základních uměleckých škol zapojených do projektu MAP Brno II. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 (LEX UKRAINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 («лекс Україна» - освіта)


Seznam přijatých žáků do první třídy

odkaz zde:

Prázdninové týdny sportu Jehnice 2022

Matematický klokan

Výsledky najdete zde:

Škola v přírodě

Termín: 24.4. - 29.4.2022
Místo: hotel Rusava, Rusava 334, 76841 Rusava
www. hotelrusava.cz

Zápis do ZŠ pro školní rok 2022/2023

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti

Záznam vánočního vystoupení dětí

otevřít zde:

Třídní schůzky se budou konat 7.10.2021 v 16:30

Kroužky 2021/2022

Podmínky nástupu dětí do školy

Z důvodu přerušení provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 jsou měsíce listopad 2020 a březen 2021 osvobozeny od platby za školní družinu. 


SVAČINKY

Vážení rodiče,

Od 1.9.2021 naše školní jídelna nabízí možnost odběru dopoledních i odpoledních svačinek. Svačinky

jsou velmi pestré obsahují čerstvé pečivo, různé druhy pomazánek také připravujeme kaše

(jáhlová, pohanková, rýžová, z ovesných vloček) doplněné čerstvou zeleninou a ovocem.

Pitný režim je zajištěn na chodbách formou ovocných čajů.

Podmínka k odběru svačinek nebo jakéhokoliv jídla (oběd ) je nutná úhrada na účet školy

(č.ú. 211 550 301 / 0600). Variabilní symbol svačinek 180 000. Cena jedné svačinky je 17,-Kč.

Svačinky se přihlašují a odhlašují u třídního učitele, ukončení odběru je možné na konci měsíce.

Pokud dítě onemocní, svačinky jsou odhlášeny automaticky po nahlášení nepřítomnosti dítěte

rodičem.

Organizace školního roku 2021/2022

Žák naší školy Jad Nahhas, se umístil v celostátním měřítku soutěže Matematický klokan na 1. místě s plným počtem bodů. Blahopřejeme

Katalog k základnímu uměleckému vzdělávání

Dokument, se zpracování osobních údajů dětí/žáků při povinném testování na COVID 19

Informace MŠMT jak se bude provádět testování ve školách

Aktuální informace vydané MŠMT
odkaz zde:

Opatření vlády při nástupu dětí do školy

Zápis do první třídy

Reportáž z kreslení na chodníku a podivný strom

V rámci koronaviru a následné uzavření školy se nebude hradit měsíc listopad za školní družinu

Seminář pro rodiče

Sociální a emoční vývoj dítěte, rozvoj sociálních kompetencí, jak motivovat děti k učení při distanční výuce. 

Informace z MPSV, příspěvek na ošetřovné

Návod, jak vytvořit účet na googlu

Vánoční focení

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme, že stále trvá přísný zákaz vstupu rodičů do budovy školy. Placení obědů, školní družiny a kroužků bude probíhat v letošním školním roce pouze bezhotovostně převodem na účet školy.  

Obědy                                                                                         Kroužky

Číslo účtu: 211 550 301                                                             Číslo účtu: 211 550 301

Banka: 0600                                                                             Banka: 0600

v.s.: Byl přidělen každému dítěti                                             v.s.: 190 000

                                                                                                   Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, třídu a název                                                                                                   kroužku. 

Školní družina

Číslo účtu: 211 550 301

Banka: 0600

v.s.: Byl přidělen každému dítěti

Pokud variabilní symbol pro platbu obědů a školní družiny neznáte, kontaktujte třídního učitele.

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Sraz žáků a rodičů pouze prvního ročníku bude v 8.00 ve vestibulu školy. Ostatním rodičům je vstup do budovy školy zakázán. První třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy proběhne 1. 9. 2020 dopoledne. Zde se rodiče dozvědí všechny potřebné informace.

1. 9. 2020 konec vyučování v 10.45

2. 9. 2020 konec vyučování v 11.30

- v tento den žáci obdrží rozvrh

od 3. 9. 2020 vyučování podle rozvrhu

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Podzimní prázdniny 29.10.- 30.10.2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020-3.1.2021
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdnin 22.2. – 28.2.2021
Velikonoční prázdniny 1.4. a 2.4.2021
Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8.2021

Informace k znovuotevření školy

Vyhodnocení zápisu do 1. Třídy pro školní rok 2020/2021

Srdíčkové dny

Informace o nástupu do ZŠ

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy, jejich zákonných zástupců a cizích strávníků