ZASEDÁNÍ PLÉNA A RADY

Vážení rodiče,

svolávám zasedání pléna a rady Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice, z.s.,

které se uskuteční v pondělí 13.9.2021 v 17.30 hodin

ve školní družině ZŠ v 1. patře, Blanenská 1, 621 00 Brno-Jehnice.

V Brně dne 1.9.2020

Ing. Robert Charvát

předseda Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice, z.s.