„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“Jan Amos KomenskýNaše škola se nachází v krásném prostředí, s výbornou dostupností autem i městkou hromadnou dopravou. 

Snažíme se o individuální přístup k dětem. V naší škole je možnost navštěvovat nejrůznější kroužky a volnočasové aktivity.   

PROJEKTY

Projekt OPJAK

Digitalizujeme školu


Digitalizujeme školu


 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Projekt ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v jíž ukončeném projektu města Brna.

Odkaz k projektu zde:

Zlepšení kvality vzdělávání II na Základní škole a mateřské škole Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace

Projekt je zaměřen na rozvoj v oblastech čtenářské gramotnosti a polytechnického vzdělávání. V rámci realizace budou uskutečněny projektové dny,čtenářsky klub, doučování žáků kurzy pro učitele a personální podpora (asistent pedagoga v MŠ a speciální pedagog ZŠ).

MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Škola je součástí projektu MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Přístavba mateřské školy v Jehnicích

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 

Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 

Ovoce do škol

Projekt "Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

Školní firmy


Informace o projektu naleznete zde.