Zájmové kroužky na škole

Vážení rodiče,
přicházíme s nabídkou zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017

  školka 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída
Keramika 1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 2x45 / 800.- 2x45 / 800.-
Angličtina 2x30 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.-
Informatika     1x45 / 100.- 1x45 / 100.- 1x45 / 100.- 1x45 / 100.-
Výtvarný   1x45 / 500.- 1x45 / 500.- 1x45 / 500.- 1x45 / 500.- 1x45 / 500.-
Příprava k přijímacím pohovorům ČJ           1x45 / 100.-
Příprava k přijímacím pohovorům M           1x45 / 100.-
Aerobic     1x60 / 500.- 1x60 / 500.- 1x60 / 500.- 1x60 / 500.-
Kurz předškoláků 1x45 / 700.-          
Notičky MŠ 1x30 / 200.-          
Povídálek MŠ
Logopedická prevence
1x30 / 500.-          
Píšťalka 1x30 / 300.-          
Tvořivý kroužek       1x90 / 800.- 1x90 / 800.- 1x90 / 800.-
Němčina     1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.-
Hravá čeština       1x45 / 500.- 1x45 / 500.-  
Čtenářský klub       2x45 / 100.- 2x45 / 100.- 2x45 / 100.-
Enviro   1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.- 1x45 / 700.-
Dopraváček   1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 1x45 / 600.- 1x45 / 600.-

V tabulce je uvedena týdenní dotace hodinová a finanční spoluúčast Vás rodičů za jedno pololetí
V úvahu je brána hodinová dotace na pololetí a zabezpečení výuky po stránce učebních pomůcek
Současně u těchto kroužků bude zajištěno přesné dodržení hodinové dotace na pololetí a co nejlepší kvalita výuky!
Současně budou na naší škole organizovány další kroužky, které budou zabezpečeny školou nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi:

Zajištění kroužků

Kroužky hudební výchovy Lidová škola umění
Atletika VSK Univerzita Brno
Kroužky v rámci integrace ZŠ Jehnice

Všechny tyto kroužky budou probíhat v prostorách školy - škola zabezpečí prostory na své náklady.

Rozvrhy kroužků ŽŠ

Kroužek Vedoucí Termín
Angličtina 1. a 2. třídap.uč. VašíčkováPondělí 13.50-14.35
Angličtina 3.třídap.uč. VašíčkováČtvrtek 13.00-13.45
Angličtina 4.Bp.uč. VašíčkováÚterý 13.00-13.45
Angličtina 4. a 5. třídap.uč. BodečkováČtvrtek 13.00-13.45
Němčina 2.-5. třídap.uč. SedlákováPátek 13.00-13.45
Informatika 2. třídap.uč. ZaplatílkováPondělí 12.00-12.45
Informatika 3. třídap.uč. ZaplatílkováStředa 13.00-13.45
Informatika 4. a 5. třídap.uč. NovákČtvrtek 13.00-13.45
Matematika 5.třída přijímačkyp.uč. KovářováÚterý 7.00-7.45
Český jazyk 5.třída přijímačkyp.uč. SedlákováStředa 7.00-7.45
Výtvarnýp.uč. VašíčkováStředa 13.50-14.35
Enviro 1. a 2. třídap.uč. FusíkováÚterý 12.05-12.50
Enviro 3. - 5. třídap.uč. FusíkováPondělí 13.00-13.45
Aerobic 2. - 5. třídap.uč. BodečkováÚterý 13.15-14.15
Hravá čeština 3. třídap.uč. FusíkováČtvrtek 7.00-7.45
Hravá čeština 4. třídap.uč. FusíkováStředa 7.00-7.45
Čtenářský klub 3. - 5. třídap.uč. Sedláková, FusíkováStředa 13.30-15.00
Keramika 1.třídap.uč. ŠebelováStředa 15.00-15.45
Keramika 2. a 3.třídap.uč. ŠebelováStředa 15.45-16.30
Keramika 4. a 5.třídap.uč. ŠebelováPondělí 15.00-16.30
Tvořivý 1.skupina (4. a 5. třída)p.uč. KotyzováÚterý 15.00-16.30
Tvořivý 2.skupina (3. a 4. třída)p.uč. KotyzováČtvrtek 15.00-16.30
Dopraváček 1. a 2. třídap.uč. PastvováPátek 15.00-15.45
Dopraváček 3. - 5. třídap.uč. PastvováPátek 15.45-16.30

Kroužek Vedoucí Termín  
Atletika 1.třídaPetr KotyzaÚterý 13.00-14.00Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 2.třídaPetr KotyzaÚterý 13.00-14.00Čtvrtek 13.00-14.00
Atletika 3.třídaPetr KotyzaÚterý 14.15-15.15Čtvrtek 14.15-15.15
Atletika 4.třídaPetr KotyzaÚterý 14.15-15.15Čtvrtek 14.15-15.15
Atletika 5.třídaPetr KotyzaÚterý 14.15-15.15Čtvrtek 14.15-15.15

Rozvrhy kroužků MŠ

Kroužek Vedoucí Termín  
Angličtinap.uč. HavlováStředa 8.00-8.30 
 p.uč. HavlováPátek 8.00-8.30 
Přípravka předškolákůp.uč. ZaplatílkováÚterý 13.00-13.45 
Notičkyp.uč. MikeškováČtvrtek 13.00-13.30 
Povídálek - logo 1.skupinap.uč. PilerováÚterý 13.00-13.30 
Povídálek - logo 2.skupinap.uč. PilerováÚterý 13.30-14.00 
Píšťalkap.uč. MikeškováPondělí 14.00-14.30 
Keramikap.uč. VyškovskáČtvrtek 13.30-14.15 
AtletikaPetr KotyzaPondělí 12.45-13.45Středa 12.45-13.45

Upozorňujeme rodiče, že platba kroužků mimo atletiku se provádí v pokladně školy do 20. října

V případě neuhrazení do uvedeného datumu budou děti z kroužku vyloučeni.

Atletika se hradí u pana uč. Kotyzy na trénincích