ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny 26.10.-27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017-2.1.2018
Pololetní prázdniny 2.2.2018
Jarní prázdniny 5.2.-11.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3.-30.3.2018
Hlavní prázdniny 1.7.-31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3.9.2018

 

Vyučovací hodiny

0. hodina 7.00 - 7.45
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20

Počty žáků a pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018

Počty žáků

Třída Třídní učitel Počet žáků
1.A Petra Fusíková 25
2.A Alena Zaplatílková 23
3.A Veronika Sedláková 29
4.A Renáta Kovářová 20
5.A Dana Bodečková 19
5.B Irena Vašíčková 13
  celkem 129

Pedagogický sbor

Alena Zaplatílková zaplatilkova@zsjehnice.cz
Leona Ondráčková LeonaO@seznam.cz
Renáta Kovářová kovarova@zsjehnice.cz
Martin Novák mnovak3@nbox.cz
Veronika Sedláková veronikasedlakova@zsjehnice.cz
Irena Vašíčková irenavasickova@zsjehnice.cz
Dana Bodečková danabodeckova@zsjehnice.cz
Petra Fusíková petrafusikova@zsjehnice.cz

Výchovný poradce

Martin Novák mnovak3@nbox.cz

Kontakty

mobil: +420 724 310 276 - sborovna

pevná linka:+420 541 237 316 - sborovna

email: zaplatilkova@zsjehnice.cz