ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Prázdniny ve školním roce 2018/2019

Podzimní prázdniny 29.10.- 30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018-2.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 11.2. – 17.2.2019
Velikonoční prázdniny 18.4. – 19.4.2019
Hlavní prázdniny 29.6.- 1.9.2019

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3.9.2018

 

Vyučovací hodiny

0. hodina 7.00 - 7.45
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20

Počty žáků a pedagogický sbor ve školním roce 2018/2019

Počty žáků

Třída Třídní učitel Počet žáků
1.A Eva Bezlojová 16
2.A Petra Fusíková 25
3.A Alena Zaplatílková 24
4.A Martin Novák 26
5.A Renáta Kovářová 20
  celkem 111

Pedagogický sbor

Alena Zaplatílková zaplatilkova@zsjehnice.cz
Leona Ondráčková LeonaO@seznam.cz
Renáta Kovářová kovarova@zsjehnice.cz
Martin Novák mnovak3@nbox.cz
Eva Bezlojová Eva.bezlojova@seznam.cz
Petra Fusíková petrafusi@gmail.com
Dagmar Charvátová d.charvatova@tiscali.cz

Výchovný poradce

Martin Novák mnovak3@nbox.cz

Kontakty

mobil: +420 724 310 276 - sborovna

pevná linka:+420 541 237 316 - sborovna