Zápis do MŠ v Brně 2019/2020

Informace o zápisu do MŠ najdete ZDE

Dělíme se o radost

Děti z naší mateřské školy, se zapojily do celostátního projektu „Krabice od bot“. Cílem tohoto projektu je udělat hezké Vánoce i dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center. Děti i paní učitelky měly za úkol protřídit doma hračky a výtvarné potřeby, kterými poté společně naplnily krabice. Protože se zapojilo hodně dětí, vznikly nám tak tři krabice pro holky a tři pro kluky. Věříme, že se děti tímto naučí myslet na chudé, budou se umět rozdělit a dát něco potřebným. Všem dětem i rodičům, kteří se zapojili, děkujeme, věříme, že dárečky udělají radost tam, kde je to potřeba. Vánoce by měly být obdobím radosti pro všechny.

Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké, mám k Tobě jen jedno přání:
„Ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí…Děkuji Ti, to mi stačí.“

Krásné svátky vánoční a vše dobré v novém roce 2019 přeje celý kolektiv MŠ Blanenská.

Mgr. Lucie Pilerová, Mgr. Petra Havlová

Mateřská škola bojuje proti dětským úrazům

Naše mateřská škola pravidelně zařazuje mezi své aktivity preventivní programy. Letos k nám poprvé zavítali ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny s projektem „VZPoura úrazům“. Součástí edukačního setkání byly autentické příběhy ambasadorů, kteří sami dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem. Pomocí maskota a modelu páteře dětem vysvětlili, co se jim přihodilo a co se může stát, když člověk, jak sami řekli, „vypne hlavu“. Děti mohly podle obrázků porovnávat správné a rizikové chování a shlédly edukační video. Toto setkání bylo pro děti velmi přínosné a motivační nejen samotnou náplní, ale i díky optimistické, obětavé a kamarádské povaze obou ambasadorů.

Mgr. Lucie Pilerová

Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2018/2019

Zápis do MŠ v Brně 2018/2019

Informace o zápisu do MŠ najdete ZDE

Srdce s láskou darované

V rámci projektu „Srdce s láskou darované“ nacvičily děti z mateřské školy ze třídy Berušek vánoční hudební pásmo, které společně předvedly v domově pro seniory. V rámci posilování mezigeneračních vztahů jsme se na tento vánoční koncert dlouho připravovali. S dětmi jsme se zamysleli nad tím, komu bychom mohli darovat vyrobené srdce a proč. Volba padla na babičky a dědečky z Domova Naděje. Děti nazdobily perníková srdce a s pomocí krepového papíru další velké srdíčko, které slavnostně po skončení hudebního pásma předaly. Cílem byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina či vzájemná úcta. Nechyběla i radost z vlastnoručně vyrobených výrobků a především radost z darování. Dopoledne strávené se seniory se nám velmi vydařilo a líbilo. Již teď se těšíme na další spolupráci.

Kateřina Mikešková

Medová snídaně v mateřské škole

Dne 28.11.2017 proběhla v mateřské škole medová snídaně. Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství. Děti dostaly v rámci projektu přímo ve třídách k snídani chléb s máslem, medem a jablkem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku o medu, včelařství, o životě včel a o procesu tvorby medu a jeho významu. Přednáška se dětem moc líbila a na závěr dostaly všichni malý dárek.

Mgr. Petra Havlová

Změny v předškolní docházce

Vážení rodiče,

upozorňujeme na změny zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Novinky se týkají především povinné předškolní docházky v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy od školního roku (1.9.- 31.8.), ve kterém dítě dosáhne šesti let věku.

Doporučujeme především webové stránky MŠMT (viz. odkaz):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Některé informace naleznete na hlavní nástěnce v MŠ, od září 2017 také v novém školním řádu.

Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola v Jehnicích se spolu s rodiči a příbuznými dne 7.6. 2017 slavnostně rozloučila s předškoláky. Díky doprovodnému programu písničkových Tetin, vystoupení samotných předškoláků a příjezdu pana krále bylo rozloučení veselé, ale zároveň důstojné a dojemné. Předškoláci byli pasováni na školáky a dostali pamětní trička a diplomy.

V letošním školním roce nám z mateřské školy odchází 22 předškoláků.

Naše předškoláky ještě čeká Pohádková noc v mateřské škole "Usínáme s večerníčkem“. Noc plná soutěží, tvoření i diskotéka, bude jedním z posledních okamžiků, které mohou budoucí školáčci v mateřské škole prožít.

Přejeme našim předškolákům mnoho úspěchů v další životní etapě!

Mgr. Petra Havlová

Ukončení pilotního projektu

„Babička a dědeček do školky“

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme v jarních měsících zahájili dílčí projekt „Babička a dědeček do školky“, pilotní třídou se stala třída Včelky. Velmi děkujeme babičce od Sárinky a Barunky Padyšákových, která nám pravidelně chodila předčítat z knihy O vílách a nikdy nezapomněla přinést něco dobrého na zub. Díky Jehnickým listům a předchozímu článku o pravidelném předčítání dětem nás navštívila bývalá učitelka ZŠ Blanenská, paní Dekanová, která svým přístupem k dětem a zajímavou pohádkou Binky děti velice nadchla. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu, případně i na spolupráci s dalšími pohádkovými dědečky a babičkami. Od školního roku 2017/2018 bude projekt „Babička a dědeček do školky“ probíhat i v dalších třídách mateřské školy.

Mgr. Lucie Pilerová

Babička a dědeček do školky

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ a kromě hlavního cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti v rámci pravidelného předčítání dětem, vyzdvihuje také posilování mezigeneračních vztahů. Zapojili jsme se tedy do dílčího projektu „Babička a dědeček do školky“. Prostřednictvím plakátu v MŠ a osobních setkání jsme oslovili prarodiče dětí ze třídy Včelky a domluvili se na návštěvě spojené s předčítáním pohádky. Děti se na pohádkovou babičku velmi těšily, připravily si čtenářské deníčky na obrázky a odměny za pozornost. Jako první nás navštívila babička od Sárinky a Barunky, donesla oblíbenou knížku z domu a jako správná pohádková babička i bábovku pro děti. Děti pozorně naslouchaly pohádkám, do svých deníčků pak dostaly razítko jako pochvalu a namalovaly si obrázek k pohádce. Na další setkání nám pohádková babička dala za úkol vymyslet pohádku o hodném vlkovi, tak s dětmi namáháme hlavičky,“...že by vlk pomohl najít Karkulce cestu k babičce?...“. Naší první pohádkové babičce děkujeme a těšíme se na další setkání. Doufáme, že se přidají i další prarodiče a přijdou mezi nás, strávit čas do pěkného prostředí mateřské školy mezi děti, které si budou tohoto setkání vážit a na pěkné chvíle pak společně dlouho vzpomínat.

Mgr. Lucie Pilerová

Zápis do MŠ v Brně 2017/2018

Zápis bude probíhat elektronicky

Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz

1. fáze - vydávání přihlášek

(18.4. 2017 – 14.5.2017)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu února k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).

2. fáze - sběr přihlášek

Žádost přineste ( s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:
15.5.2017 od 13.00 – 16.00 hodin
nebo
16.5.2017 od 8.00 – 11.00 hodin
S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list a kartičku pojištění dítěte a svůj OP

3. fáze - přijímací řízení

Od 22.5.2017 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na web. stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vašeho dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání

V předškolním vzdělávání dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.
Více informací ZDE

Jarní tvoření s pohádkou

Prevence v mateřské škole pokračuje…

Dne 9.2.2017 nás navštívili profesionální hasiči, aby dětem připomněli zásady správného chování při požáru a jiných rizikových situacích.
Preventivní přednáška začala ukázkou hasičského oblečení, helmy a další výzbroje. Zaměřena byla i na připomenutí všech životních situací, se kterými se děti mohou setkat. Práce hasičů není jen hašení ohně, ale i záchrana zvířat, lidí při autonehodách apod. Dětem byla připomenuta nejdůležitější tel.čísla a mohly si vyzkoušet hasičskou helmu. Velká část programu byla zaměřena na praktickém řešení úkolů, které si hasiči pro děti připravili.
Druhá část programu se konala venku prohlídkou hasičského vozu s veškerou technikou a vybavením. Děti si vyzkoušely dýchací přístroje a na závěr si mohly prohlédnout interiér vozu.

Učitelky mateřské školy dlouhodobě zařazují do svých plánů výchovu dětí v oblasti bezpečnosti a rizikového chování a jsme rádi, že k dlouholeté spolupráci s městkou policií přibyla i spolupráce s hasiči.

Mgr. Petra Havlová

Úspěch mateřské školy v soutěži Empík naděluje

Mateřská škola v Jehnicích se zúčastnila XVI.ročníku soutěže Empík naděluje 2016 a byla velmi úspěšná. Letošní téma soutěže znělo: „Hrajeme si na strážníky aneb znáš už našeho maskota Foxíka?“ Do soutěže přišlo celkem 463 prací z devatenácti mateřských a základních škol. Naše mateřská škola má již několikaleté zkušenosti s prevencí bezpečnosti dětí, hrajeme různé hry a máme výukové programy na různá témata, která s bezpečností úzce souvisí. Dvakrát ročně pořádáme pro děti přednášky o bezpečném chování na ulici i v silničním provozu, na které zveme i strážníky z Městské policie Brno.
Děti mateřské školy za pomoci učitelek vyrobily krásného maskota Foxíka a vyhrály Cenu ředitele městské policie Brno.
Cenu od Primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a ředitele Městské policie Brno Bc. Luboše Oprchala dne 23.12.2016 převzala za mateřskou školu Mgr. Petra Havlová na slavnostním vyhlášení na Brněnské radnici.
Tímto úspěchem se mateřská škola v Jehnicích rozloučila s rokem 2016 a do nového roku 2017 přeje všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Petra Havlová

 

Dne 1.9.2016 se otevírá nově vystavěná mateřská škola.

Den otevřených dveří je dne 31.8.2016 od 16.00 do 19.00 hod.

Příjde i Michal z Kouzelné školky - v 17.00 hod.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM


Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“, čímž bychom chtěli podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.

Informace ZDE

DŮLEŽITÉ - ZMĚNA PROVOZU MŠ

Z důvodu výstavby nové mateřské školy dochází k 29.2.2016 ke změnám provozu mateřské školy. Více informací ZDE

ZÁPIS DO MŠ V BRNĚ 2016/2017

Informace k zápisu do MŠ v Brně ZDE

Úplata školného MŠ pro rok 2015/2016

Úplata za předškolní vzdělávání je v měsíční výši 500.- Kč.

Potvrzení o zaplaceném školném

Vyhodnocení logopedického projektu

Věcné vyhodnocení logopedického projektu

Logopedická prevence v MŠ

Logopedická prevence v naší MŠ

Zápis do MŠ v Brně 2015/2016

Zápis dětí bude probíhat elektronicky

Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz


1. fáze - vydávání přihlášek

(2.-27.února 2015)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu února k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).

2. fáze - sběr přihlášek

Žádost přineste ( s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ

Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:
2.3. 2015 8.00 – 11.00 hodin
nebo
3.3. 2014 od 12.30 – 16.00 hodin

S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list a kartičku pojištění dítěte a svůj OP

3. fáze - přijímací řízení

Od 9.3.2014 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na web. stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vašeho dítěte.

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola se nachází na okraji obce. Tato výhodná poloha umožňuje krásné procházky, např. po cca 10 minutách pomalé chůze jsou smíšené lesy. Školce se - oproti jiným - nabízí organizovat i delší procházky a výlety do přírody.
K mateřské školce rovněž patří oplocené dětské hřiště.
Zastávka městské hromadné dopravy je umístěna přímo před budovou školy.

Adresa:

Blanenská 1
Brno - Jehnice
621 00

Zřizovatel:

Městská část Brno - Jehnice

Jméno ředitele ZŠ a MŠ:

Mgr. Petr Kotyza

Vedoucí MŠ:

Mgr. Petra Havlová
Mobil: +420 724 353 120
e-mail: ms.blanenska@seznam.cz