Kontakty

Název školy a adresa

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Blanenská 1
621 00 Brno

Ředitel školy

Mgr. Petr Kotyza

tel: +420 541 237 316 - ředitelna
mobil: +420 606 333 997
email: kotyza@fsps.muni.cz

Zástupkyně ředitele

PaedDr. Alena Zaplatílková

tel: +420 541 237 316 - sborovna
mobil: +420 724 310 276 - sborovna
email: zaplatilkova@zsjehnice.cz

Kancelář

tel: +420 541 237 285
mobil: +420 724 310 270
email: zs.jehnice@volny.cz

Sborovna

mobil: +420 724 310 276

Mateřská škola

Mgr. Petra Havlová

mobil: +420 724 353 120
email: ms.blanenska@seznam.cz

Koordinátor ŠVP

Mgr. Martin Novák

email: mnovak3@nbox.cz

Výchovný poradce

Mgr. Martin Novák

email: mnovak3@nbox.cz

Kudy k nám